Gułag1
Gułag
Stalin był odpowiedzialny za śmierć większej liczby Ukraińców niż Hitler Żydów. Ile osób o tym pamięta?