Category : blog

main kry
Kriya Yoga
Dla mnie Bóg to kanapka z chleba, który rozwozi po mojej wsi piekarz i Twój ironiczny śmiech, i to jak kręcisz głową, gdy mówię o Bogu.